سبد خرید

فروشگاه سبزی‌جات

4000 تومان

4,000 تومان بسته(300گرمی)

سبزی خوردن پاک و شسته شده

9800 تومان

9,800 تومان کیلوگرم

ذرت

4000 تومان

4,000 تومان کیلوگرم

سبزی پلو(کوکو) ریز

4000 تومان

4,000 تومان کیلوگرم

سبزی سوپ(جعفری-گشنیز)

4000 تومان

4,000 تومان کیلوگرم

سبزی آش

4000 تومان

4,000 تومان کیلوگرم

سبزی قلیه (ماهی)

4000 تومان

4,000 تومان کیلوگرم

سبزی قورمه خرد شده خام

4000 تومان

4,000 تومان کیلوگرم

سبزی پلو(کوکو) درشت

15100 تومان

15,100 تومان کیلوگرم

سبزی قورمه سرخ شده