سبد خرید

فروشگاه میوه

6400 تومان

6,350 تومان کیلوگرم

موز خوشه‌ای سایز 4-6

3200 تومان

3,150 تومان کیلوگرم

نارنگی تخم ژاپن

2100 تومان

2,100 تومان کیلوگرم

سیب زرد درجه یک

5200 تومان

5,200 تومان کیلوگرم

انار ممتاز

2300 تومان

2,300 تومان کیلوگرم

سیب قرمز لبنان درجه یک

2300 تومان

2,250 تومان کیلوگرم

پرتقال تامسون شمال

5200 تومان

5,200 تومان کیلوگرم

لیمو شیرین درجه یک

2700 تومان

2,700 تومان کیلوگرم

کیوی درجه یک